Obsługa prawna w Norwegii (Adwokat, Prawnik Norwegia)

Zespół do spraw międzynarodowych Dudkowiak & Kopeć we współpracy z prawnikami norweskimi prowadzi doradztwo prawne oraz realizuje projekty na terenie Norwegii. Poniżej przedstawiamy przykładowe usługi świadczone wraz z adwokatami z Norwegii:

Z zakresu prawa spółek:
- rejestracja spółek w Norwegii
- nabywanie, zbywanie udziałów spółek norweskich 
- przejmowanie spółek norweskich (M&A)

- audyt prawny spółek norweskich

Z zakresu prawa umów: 
- redagowanie, negocjowanie, opiniowanie umów z podmiotami norweskimi 

- zabezpieczenie wykonania umów z podmiotami norweskimi

Z zakresu prawa procesowego: 
- prowadzenie procesów sądowych w Norwegii

- wykonywanie orzeczeń sądów polskich w Norwegii
- egzekucja należności w Norwegii

- windykacja należności z Norwegii

Z zakresu prawa własności intelektualnej:
- ochrona znaków towarowych w Norwegii 
- ochrona patentów, wzorów użytkowych w Norwegii

- ochrona praw autorskich w Norwegii

Z zakresu prawa upadłościowego:
- zgłaszanie wierzytelności w norweskim postępowaniu upadłościowym 

Z zakresu prawa nieruchomości:
- audyt nieruchomości szwedzkich 
- kupno, sprzedaż nieruchomości w Norwegii
- redagowanie, opiniowanie umów przedwstępnych, sprzedaży nieruchomości 

Z zakresu prawa karnego:
- obrona w postępowaniach karnych prowadzonych w Norwegii 

- asysta w postępowaniach deportacyjnych z lub do Norwegii (ENA – Europejski Nakaz Aresztowania)

- asysta w sprawach aresztowania w Norwegii

Z zakresu prawa spadkowego:
- objęcie spadków z Norwegii
- uznawanie orzeczeń o dziedziczeniu w Norwegii
- prowadzenie postępowań spadkowych po obywatelach norweskich

Z zakresu prawa transportowego:
- doradztwo w zakresie norweskich przepisów transportowych 
- spory z norweskimi ubezpieczalniami 

Z zakresu prawa podatkowego:
- doradztwo w sprawach podatków w Norwegii

Siedziba - Zielona Góra
Telefon :: Dudkowiak & Kopeć   +48 68 325 35 17
E-mail :: Dudkowiak & Kopeć   kancelaria@dudkowiak.com

Biuro - Poznań
Telefon :: Dudkowiak & Kopeć   +48 61 853 56 48
E-mail :: Dudkowiak & Kopeć   poznan@dudkowiak.com

Biuro - Warszawa
Telefon :: Dudkowiak & Kopeć   +48 22 300 16 74
E-mail :: Dudkowiak & Kopeć   warszawa@dudkowiak.com

Biuro - Mediolan
Telefon :: Dudkowiak & Kopeć   +39 338 77 53 90 3
E-mail :: Dudkowiak & Kopeć   milano@dudkowiak.com